فواید استفاده از آب تصفیه شده

استریلیزاسیون 100% آب شرب  – داشتن پوستی سالم، زیبا و لطیف وعاری از جوش و آکنه –  کاهش خطر بروز سرطان وبیماری کبد –  تنظیم متابولیسم بدن –  جلوگیری از به وجود آمدن سنگ کلیه و ناراحتی مثانه –

جلوگیری از جرم گرفتگی سماور و کتری –  تهیه چای با عطر ، طعم و رنگ واقعی  – حذف کلر، نیترات، آرسنیک و سموم آفات نباتی از آب شرب – حذف کلیه مواد اضافی محلول و معلق در آب تا سایز  0/0001میکرون –  حذف هرگونه بو، طعم و مزه نامناسب از آب – دارای منبع 20 لیتری ذخیره آب تصفیه شده جهت مواقع قطع آب – توانایی تولید 200 لیتر آب تصفیه شده در شبانه روز  –  دارای شیر برداشت مجزا بر روی سینک و قابلیت اتصال به یخچال ساید –  کیفیت آب تولید شده به مراتب بالاتر از آب های معدنی

100% sterilization of drinking water – a healthy skin, beautiful and delicate Vary from acne – reducing the risk of cancer, liver disease – metabolic regulation – to prevent the development of kidney stones and bladder problems – preventing fouling Samovar and Kettle – Producer tea with flavor and true colors – removes chlorine, nitrates, arsenic and pesticides pests of water – soluble and suspended in water to remove any excess material0/0001 micron size – remove any odor, bad taste of water – unsourced 20 liter water storage in case of disconnection of water – the capacity to produce 200 liters of water a day – a distinct impression tap on the sink and connected to side refrigerator – The water quality far higher than the waters of the mineral.

Soft Water Company, filtered soft water, soft water pricing, water, soft water treatment, water purification Safe water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, soft water by installing a water treatment system, water Safe site,Safe water company, water purification soft water pricing, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agency

مطالب مرتبط