ساختار آچار هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

ساختار آچار هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلترهای کارتریجی به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر درون محفظه ای به نام هوزینگ قرار می گیرند. برای تعویض فیلترها و اینکه بتوانیم فیلترها را...