اصطلاحات آب و دستگاه تصفیه آب

اصطلاحات آب و دستگاه تصفیه آب HARD WATER آبی را به نام آب سخت شناسایی کرده اند که کلسیم و منیزیم و آهن جزء املاح آب باشد. سختی آب ضرر های بسیار زیادی از جمله مو خشک و پوست زبر...