ظرفیت محدود کننده جریان فاضلاب برای فیلتر ممبران 75 گالن سافت واتر

ظرفیت محدود کننده جریان فاضلاب برای فیلتر ممبران 75 گالن سافت واتر اغلب دستگاه های تصفیه آب خانگی از جمله سیستم های تصفیه آب سافت واتر مجهز به فیلتر ممبران 50 گالن هستند. یعنی مقدار و توان تولید آب تصفیه...