نحوه تعویض فیلتر الیافی اینلاین تصفیه آب سافت واتر

نحوه تعویض فیلتر الیافی اینلاین تصفیه آب سافت واتر فیلتر الیافی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر (soft water) به عنوان اولین فیلتر وظیفه دارد تا رسوبات معلق موجود در آب را جدا نماید.فیلتر الیافی می تواند از...