فیلتر ممبران نیمه صنعتی سافت واتر

فیلتر ممبران نیمه صنعتی سافت واتر از غشای  نیمه تراوا است یعنی  از ورق های نازک پلاستیکی تشکیل شده است که سوراخ ها و منافذ ریز در آن وجود دارد اندازه منافذ برای انواع مختلف تصفیه آب متفاوت است ....