عوارض عدم تعویض به موقع فیلتر قلیایی سافت واتر

عوارض عدم تعویض به موقع فیلتر قلیایی سافت واتر فیلتر قلیایی همانند فیلتر مینرال و پست کربن به صورت اینلاین طراحی می شود. این فیلتر در دستگاه تصفیه آب خانگی معمولا در آخرین مرحله و بعد از فیلتر مینرال نصب...