نحوه تنظیم سوئیچ های فشار در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

نحوه تنظیم سوئیچ های فشار در دستگاه تصفیه آب سافت واتر تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر که با روش اسمز معکوس کار می کنند دارای سوئیچ فشار بالا و فشار پایین می باشند. در واقع سوئیچ های...