دستگاه تصفیه آب 400 گالنی سافت واتر

دستگاه تصفیه آب 400 گالنی سافت واتر یک دستگاه نیمه صنعتی است که در مصارف تجاری، فروشگاهی، کلینیک و اداری مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی مانند دستگاه های تصفیه آب خانگی است با این...