نحوه افزودن فیلتر آنتی باکتریال به دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه افزودن فیلتر آنتی باکتریال به دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر آنتی باکتریال به عنوان فیلتر ضد میکروب و استریل کننده ای قوی شناخته می شود که با استفاده از نقره ساخته شده است. در واقع پوشش نقره...