گیج فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر

گیج فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر گیج فشار قطعه ای است که برای اندازه گیری فشار سیال به کار می رود. برای مثال ماشین هایی که با فشار مایع کار می کنند از گیج فشار برای اندازه گیری فشار...