برچسب: روش های گندزدایی آب

آلودگی های آب

آلودگی های آب

آلودگی های آب : آلودگی های آب امروزه در کشورهای در حال توسعه با توجه به افزایش فاضلاب های صنعتی و کودهای شیمیایی افزایش پیدا کرده است و به طور جدی سلامت انسان را تهدید می کنند . با اینکه...

کلر موجود در آب

کلر موجود در آب

کلر موجود در آب : کلر موجود در آب یک سری معایب و مزایایی دارد که به توضیح آب می پردازیم : یکی از مزایای کلر این است که در صنعت تصفیه آب از آن برای گندزدایی ، آنتی باکتریال...