آچار هوزینگ تصفیه آب

آچار هوزینگ تصفیه آب جهت باز و بسته کردن محفظه فیلترها یا هوزینگ در دستگاه تصفیه آب از آچار هوزینگ استفاده می شود. پس از مدتی که دستگاه عمل تصفیه آب را انجام دهد محفظه ها دچار گرفتگی شده و...