برچسب: فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر

نحوه افزودن فیلتر قلیایی به دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه افزودن فیلتر قلیایی به دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه افزودن فیلتر قلیایی به دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر قلیایی از فیلتر های مکمل پرکاربرد است که به دلیل خواص فوق العاده بسیار در دستگاه های تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه دستگاه...

فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر

فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر

فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب سافت واتر: فیلتر قلیایی سافت واتر به صورت خطی  (IN LINE ) با قطر 2 اینچ و طول 10 اینچ می باشد. پورت های این فیلتر 1.4 اینچ با آداپتور لوله ای می باشد. وظیفه...