برچسب: فیلتر کربن بلاک اینلاین

مشخصات فیلتر کربن بلاک اینلاین soft water

مشخصات فیلتر کربن بلاک اینلاین soft water

مشخصات فیلتر کربن بلاک اینلاین soft water فیلتر کربن بلاک اینلاین (خطی) سافت واتر در مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه آن تکمیل فرایند تصفیه آب بعد از مرحله اول (فیلتر الیافی) و دوم (کربن...

نحوه تعویض فیلتر کربن بلاک اینلاین سافت واتر softwater

نحوه تعویض فیلتر کربن بلاک اینلاین سافت واتر softwater

نحوه تعویض فیلتر کربن بلاک اینلاین سافت واتر softwater گاهی ممکن است فیلترهای کربن اکتیو گرانول و فیلتر کربن بلاک به صورت خطی یا اینلاین در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر مورد استفاده قرار بگیرند. فیلترهای اینلاین به گونه...