ویژگی های فیلتر یو وی UV تصفیه آب

ویژگی های فیلتر یو وی UV تصفیه آب از لامپ یو وی یا اشعه فرابنفش به عنوان فیلتری جهت ضدعفونی کردن آب استفاده می کنند. یکی از ویژگی هایی که باعث شده این فیلتر بسیار مورد استفاده قرار بگیرد این...