سختی سنج یا TDS متر سافت واتر  Soft Water

سختی سنج یا TDS متر سافت واتر  Soft Water : سختی سنج یا TDS متر سافت واتر (Soft Water) یک دستگاه کوچک و قابل حمل می باشد که قادر است میزان سختی آب در دستگاه های تصفیه آب خانگی را...