سرشیری آب سافت واتر مدل HF211

سرشیری آب سافت واتر مدل HF211 : سرشیری آب سافت واتر یک نوع فیلتر سرامیکی تصفیه آب است که بر سر شیرهای آب متصل می شود. ارزان قیمت و کار آمد است. این فیلتر توسط منافذ ریز موجود در خود...