علت خرابی سوئیچ فشار پایین در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

علت خرابی سوئیچ فشار پایین در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر سوئیچ قطع کن فشار پایین یا سوئیچ لوپرشر (low pressure) در ابتدای دستگاه نصب می شود، محل دقیق تر این سوئیچ معمولا بعد از فیلتر الیافی است و...