بایگانی برچسب: s

سوییچ فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر

سوییچ فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر

دو نوع سوئیچ در دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی سافت واتر استفاده می شود که به شرح زیر هستند :

  1. High pressure switch یا سوئیچ فشار بالا
  2. low pressure switch یا سوئیچ فشار پایین

این قطعات یک کلید هستند که برای محافظت پمپ تعبیه می شوند.در واقع از خالی کار کردن پمپ (بدون فشار ) و یا متحمل شدن فشار زیاد پمپ جلوگیری می کنند.جایگاه این قطعات در مدار الکتریکی پمپ به صورت سریالی است.

کار کرد هر دو سوئیچ High pressure switch و low pressure switch با یک دیافگرام است که در اولی اگر فشار زیاد باشد این فشار روی دیافگرام داخل سوئیچ وارد می شود و باعث بسته شدن جریان برقی پمپ می شود.به همین صورت برعکس،اگر فشار پایین باشد این فشار از روی دیافگرام برداشته می شود و موجب قطع جریان و باز شدن مدار پمپ می شود. ادامه خواندن سوییچ فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر