ظرفیت فلو فاضلاب برای فیلتر ممبران 50 گالن سافت واتر

ظرفیت فلو فاضلاب برای فیلتر ممبران 50 گالن سافت واتر محدود کننده فاضلاب، محدود کننده جریان یا فلو فاضلاب به قطعه ای گفته می شود که در بخش خروجی فاضلاب هوزینگ ممبران نصب می شود و وظیفه باریک کردن مجرای...