ساختار و عملکرد فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

ساختار و عملکرد فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر قلیایی جزء فیلترهایی است که تنها به صورت خطی یا اینلاین در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر شامل محفظه...