میزان آب قابل برداشت از مخازن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

میزان آب قابل برداشت از مخازن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر دستگاه های تصفیه آب خانگی معمولا توان تولید 50 گالن آب تصفیه شده در روز را دارند. البته برخی از دستگاه های تصفیه آب  نیز مجهز به...