کاربرد PH متر در دستگاه تصفیه آب سافت واتر Soft Water

کاربرد PH متر در دستگاه تصفیه آب سافت واتر Soft Water   : PH متر ابزاری است که جهت اندازه گیری PH آب که بین 0 تا 14 می باشد از آن استفاده می شود . عبارت PH مخفف شده...