خار فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر چه نقشی دارد؟

خار فیتینگی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر چه نقشی دارد؟ اتصالات فیتینگی از رایج ترین اتصالاتی هستند که در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر برای وصل کردن شیلنگ به قطعات و فیلترهای مختلف به کار...