فیلتر کربن اکتیو گرانول نیمه صنعتی سافت واتر

فیلتر کربن اکتیو گرانول نیمه صنعتی سافت واتر فیلتراسیون کربن فعال برای جذب آلاینده ها روی سطح فیلتر انجام می شود. در این روش بیشتر برای ازبین بردن ارگانیک ها، کلر، فلوئور یا رادون از آب آشامیدنی یا فاضلاب موثر...