نحوه باز و بسته کردن اتصالات مهره ای در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

نحوه باز و بسته کردن اتصالات مهره ای در دستگاه تصفیه آب سافت واتر اتصالات مورد استفاده در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر (soft water) ممکن است از نوع مهره ای یا فیتینگی باشد. البته اتصالات فیتینگی به روزتر...