ساختار و عملکرد فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

ساختار و عملکرد فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس سافت واتر دارای فیلتر غشاء نیمه تراوا می باشند که با عنوان ممبران شناخته می شود، اصلی ترین واحد دستگاه تصفیه...