ویژگی های هوزینگ ممبران به کار برده شده در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

ویژگی های هوزینگ ممبران به کار برده شده در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر هوزینگ یا پوسته ممبران اولین بخش از دستگاه است که آب خروجی پمپ با فشار بسیار بالا به آن وارد می شود، پس اولین نکته...