نحوه تعویض هوزینگ ممبران در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه تعویض هوزینگ ممبران در دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر ممبران در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر به صورت کارتریجی طراحی می شود و معمولا درون محفظه های مخصوص فیلتر ممبران جای می گیرد. این هوزینگ...