انواع گپ هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

انواع گپ هوزینگ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر هوزینگ یکی از قطعات اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر است و به عنوان محفظه ای برای قرارگیری فیلترهای الیافی، کربن فعال گرانول و کربن بلاک به کار برده...