محدود کننده فاضلاب در تصفیه آب

محدود کننده فاضلاب در تصفیه آب کنترل خروجی فاضلاب تولید شده توسط دستگاه تصفیه آب وظیفه محدود کننده جریان می باشد. در سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس با تامین فشار مناسب توسط پمپ، آب در پشت فیلتر ممبران...