شاسی دستگاه تصفیه آب سافت واتر

شاسی دستگاه تصفیه آب سافت واتر شاسی یا براکت قطعه ایی است  که تمامی قطعات و فیلترها روی آن نصب می شود. بر روی براکت دستگاه تصفیه آب سافت واتر فیلترهای مرحله 4، 5 و 6 و قطعاتی مانند پمپ...