شیر مخزن تصفیه آب خانگی سافت واتر softwater

شیر مخزن تصفیه آب خانگی سافت واتر softwater انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز مکعوس سافت واتر (soft water) در انواع مختلف با تعداد فیلترهای متغیر، از یک مخزن تحت فشار استفاده می کنند. مخازن از جنس پلاستیک یا...