مشخصات مخازن ذخیره آب تانک پک Tankpac

مشخصات مخازن ذخیره آب تانک پک Tankpac تولید آب تصفیه شده با فرآیند اسمز معکوس کمی کند می باشد به همین دلیل وجود مخزن در دستگاه تصفیه آب ضروری است. زیرا اگر مخزن نباشد باید مدت زمانی را منتظر ماند...