نحوه کار برج خنک کننده سافت واتر

نحوه کار برج خنک کننده سافت واتر برج خنک کننده وسیله ای برای کاهش دمای آبگرم است. در حقیقت حرارت اضافه آب را می گیرد به اینصورت که هوای اتمسفر و آبگرم تبادل حرارتی انجام می دهند تا دمای آب...