زانویی پمپ اورینگ دار دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر

زانویی پمپ اورینگ دار دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر دستگاه های تصفیه آب خانگی بدون وجود اتصالات به هیچ عنوان نصب و راه اندازی نمی شوند. وجود اتصالات برای وصل کردن شیلنگ به تمامی قطعات دستگاه لازم است...