مشخصات فنی دستگاه soft water

مشخصات فنی دستگاه SOFT WATER

مشخصات فنی دستگاه SOFT WATER

دستگاه قابلیت تولید 8 لیتر در ساعت آب تصفیه شده را دارد .

قابل نصب در زیر سینک آشپزخانه و یا دیوار آشپزخانه بنا به دلخواه مشتری.

حداقل دما: ۵ درجه سانتیگراد.

حداکثر دما: ۵۰ درجه سانتیگراد.

گیج فشار : بمنظور نمایش و کنترل فشار آب خروجی از فیلترهای سیستم پیش فیلتراسیون . در صورتیکه عقربه فشارسنج از  20 Psi کمتر باشد ، بایستی نسبت به تعویض فیلترهای P.P و کربن اقدام نمود .

شیر برقی : در مواقعی که برق و یا جریان آب قطع شود، آب ورودی به سیستم را قطع می کند .

شیر میکس :(جهت رفع تلخی آب) توسط سه‌راهی از خروجی آب فیلتر سوم یا دوم به خروجی آبی که داخل تانک به عنوان آب استریل وصل می‌شود ارتباط داده شده و توسط دسته شیر هر دو آب با هم ترکیب می‌گردد.

The device is capable of producing 8 liters of water per hour.

Installed under the kitchen sink or kitchen wall according to customer preference.

Minimum temperature: 5 ° C.

Maximum temperature: 50 ° C
.
Pressure gauge, pressure control to display the output of filters and filtration system. If the needle gauge is less than 20 Psi, PP and carbon filters should be replaced to act
.
SOL: when electricity or water flow is interrupted, the water entering the system will hang.
Mix milk (to eliminate the bitter water) by three-way or two-thirds of the output filter water tank to the water outlet is connected to a sterile water
Linked together by a bunch tap water is both.

Water purification soft water, soft water purifier home water treatment device Vatr, soft water, water purification soft water, soft water, domestic water, domestic water treatment Tehran, Karaj water, soft water by installing a water treatment system, water site Safe, safe water companies, water treatment machine sales safe water, water purification soft water pricing, water agencies in Tehran, safe,safe water agency

مطالب مرتبط