برچسب: انواع چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی

کار چهار راهی برند سافت واتر

کار چهار راهی برند سافت واتر

کار چهار راهی برند سافت واتر یکی از کارهای مهم در دستگاه های تصفیه آب خانگی که باید به آن توجه شود ، کنترل ورود آب به دستگاه تصفیه آب است. کنترل نشدن ورود آب به دستگاه ممکن است باعث...

عملکرد چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر 

عملکرد چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر 

عملکرد چهار راهی مکانیکی در دستگاه های تصفیه آب خانگی سافت واتر  شیر برقی و چهار راهی مکانیکی دو قطعه با وظایف مشابه اما ساختار و عملکردی متفاوت می باشند. شیر برقی امروزه جایگزین چهار راهی های مکانیکی شده است...