مشخصات فنی فیلتر کربن اکتیو مرحله دو دستگاه تصفیه آب سافت واتر

مشخصات فنی فیلتر کربن اکتیو مرحله دو دستگاه تصفیه آب سافت واتر فیلتر کربن اکتیو یا همان کربن فعال دومین فیلتر تصفیه آب خانگی است و درون هوزینگ مات قرار می گیرد. کربن اکتیو یا همان کربن فعال در جلوی...