خاصیت میکروب کشی نقره

خاصیت میکروب کشی نقره یکی از عناصر شیمیایی موجود در جهان که خاصیت رسانایی الکتریکی و گرمایی بسیار بالایی دارد نقره می باشد و این ویژگی ها و خاصیت ها سبب شده است که نقره در صنایع گوناگون مورد استفاده...