سوییچ فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر

سوییچ فشار دستگاه تصفیه آب سافت واتر دو نوع سوئیچ در دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی سافت واتر استفاده می شود که به شرح زیر هستند : High pressure switch یا سوئیچ فشار بالا low pressure switch یا سوئیچ...