فروش فیلتر الیافی 20 اینچ سافت واتر

فروش فیلتر الیافی 20 اینچ سافت واتر فیلتر الیافی از جنس پلی پرو پیلن می باشد و در مرحله اول فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب از آن استفاده می شود . فیلتر الیافی 20 اینچ سافت واتر به حذف شن و...