مشخصات فیلتر کربن بلاک اینلاین soft water

مشخصات فیلتر کربن بلاک اینلاین soft water فیلتر کربن بلاک اینلاین (خطی) سافت واتر در مرحله سوم دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه آن تکمیل فرایند تصفیه آب بعد از مرحله اول (فیلتر الیافی) و دوم (کربن...