اتصالات فیتینگی در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

اتصالات فیتینگی در دستگاه تصفیه آب سافت واتر اتصالات فیتینگی یکی از انواع جدید اتصالاتی هستند که در تصفیه آب به کار می روند. وظیفه این اتصالات نگهداری از شلنگ تصفیه آب است به این صورت که در اتصالات گیره...