انواع فیلترهای ممبران به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب سافت واتر

انواع فیلترهای ممبران به کار برده شده در دستگاه های تصفیه آب سافت واتر دستگاه های تصفیه آب از کمپانی سافت واتر (soft water) از لحاظ ظرفیت و نوع مصرف به دو دسته خانگی و نیمه صنعتی تقسیم می شوند....