فیلتر الیافی نخ تابیده 5 میکرون سافت واتر

فیلتر الیافی نخ تابیده 5 میکرون سافت واتر کاربرد این فیلتر همانند فیلتر الیافی صنعتی است و از آن در دستگاه های تصفیه آب برای حذف شن و ماسه ، گل و لای،لجن،خاک ،زنگ لوله ها،جلبک،رسوب و همچنین ذرات فیزیکی...