فیلتر مینرال سافت واتر مدل WWH19

فیلتر مینرال سافت واتر مدل WWH19 فیلتر مینرال سافت واتر مدل WWH19 یکی از فیلترهای مکمل دستگاه تصفیه آب خانگی به روش اسمز معکوس است که در مرحله ششم دستگاه نصب می شود. می توان گفت که فیلتر مینرال سافت...