پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER مدلTYP-2500

پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER مدلTYP-2500 دستگاه های تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس دارای فیلتری مهم به نام ممبران می باشند. عملکرد فیلتر ممبران با فشار بالای آب انجام می پذیرد. به همین جهت برای تامین فشار...