نصب سوئیچ فشار پایین سافت واتر

نصب سوئیچ فشار پایین سافت واتر هنگامی که فشار آب ورودی به دستگاه تصفیه آب کم یا قطع شود ، عملکرد سوئیچ فشار پایین بسیار حائز اهمیت می باشد . در صورت عدم وجود این قطعه در دستگاه تصفیه آب...